Wśród licznych miejscowości w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych innych polach. Zaczyna być regionem przyjemnym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Pozytywne transformacje w stolicy małopolski.
Co niezłego stworzono w przeciągu ostatniego okresu? Ilość udogodnień i inwestycji jest spora. Niezwykle wsparły rząd w tej materii środki Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Szybkie akcje w temacie zdobywania dofinansowania sprawiły, że gmina wzbogaciła się o kolejne węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy trasportu miejskiego, i nowe obiekty dla ludności.
Liczne zmiany są niewidoczne dla standardowego Krakusa. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Najczęściej nie interesują nas nie związane z nami informacje. Przeciętnemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Podczas gdy miasto rozrasta się z każdym miesiącem. Programy naprawcze w obszarze zarządzania odpadami, budowie i unowocześnianiu sieci wodociągowej, budowa filtrów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, które umożliwiają krakusom pełniej i wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się też w zakresie opcji rozrywkowych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te miejsca inspirują gości z innych krajów do przyjazdu.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta działania nie tyczą się tylko samego centrum Krakowa, ale też są połączone z pełnym regionem. Przeto lepiej nie pomstować tylko zauważyć innowacje w które obrodził Kraków.
Kolejne lata – jeśli uda się utrzymania tempa innowacji – umożliwią miastu stać się wspaniałą stolicą małopolski.
Prezydent miasta Krakowa