Formułowanie form pisemnych wcale nie jest takie bezproblemowe jak mogłoby się wydawać. Wprawdzie wyrażać opinię może każdy, to nie zawsze musi to być tożsame z jakością takiego tworu. Po co właściwie warto pisać dobre teksty? Ponieważ taki produkt naszej kreatywności może stać się źródłem korzyści tak w sensie materialnym jak i w sensie niematerialnym. Jak jednakże stworzyć dobry merytorycznie tekst? W pierwszej kolejności konieczna jest ogólna koncepcja. Autor nie musi jej nawet zaznaczać w gotowej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko treść. Równie istotna jest jego forma. Niezbędny jest logiczny podział na harmonijne działy. Zrównoważenie następujących po sobie części to priorytet. Wprowadzający fragment nie powinien być zbyt rozbudowany, podobnie część zamykająca. Warto wkomponować w tekst różnego rodzaju ilustracje, a przy tym posługiwać się językiem sugestywnym. Nie należy zapominać o ważnej roli poczucia humoru. Dobry tekst pozwoli zdobyć duże grono oddanych czytelników. Dobrze wykonana praca da efekty także w sensie pieniężnym. Im większa liczba odwiedzających naszą stronę, tym żywsze zainteresowanie potencjalnych zleceniodawców.